Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Graduation work
Learning outcome:
Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę
Connections with FLO:
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U21
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia