Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy geomatyki
Learning outcome:
zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS)
Connections with FLO:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności