Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Economic and Legal Aspects in Informatics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków
Connections with FLO:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
  • IT1A_W23
    zna podstawowe reguły etyki zawodowej informatyka