Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Economic and Legal Aspects in Informatics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów informatycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej