Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Economic and Legal Aspects in Informatics
Learning outcome:
ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Connections with FLO:
  • IT1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje