Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Economic and Legal Aspects in Informatics
Learning outcome:
wie, co to jest własność intelektualna, podstawowe zasady ochrony prawnej własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony;
Connections with FLO:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej