Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Graduation intership after I sem.
Learning outcome:
potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Connections with FLO:
  • IT2A_W18
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej