Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Graduation intership after I sem.
Learning outcome:
rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zma bieżące przepisy w tym zakresie
Connections with FLO:
  • IT2A_W20
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
  • IT2A_W21
    zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej