Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Graduation intership after I sem.
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną na potrzeby przygotowywanego projektu
Connections with FLO:
  • IT2A_U04
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań z zakresu pozyskiwania wiedzy z danych