Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Graduation intership after I sem.
Learning outcome:
Potrafu samodzielnie implementować specyficzną wiedzę praktyczną na potzreby danego zagadnienia
Connections with FLO:
  • IT2A_U05
    potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach