Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
Potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych i zawodowych oraz wykazuje wiedzę fachową w zakresie charakteryzującym absolwenta studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.
Connections with FLO:
 • GG1A_W03
  Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, fizykochemii i chemii jądrowej oraz ogólne właściwości najważniejszych pierwiastków i grup związków chemicznych. Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej.
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W06
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
 • GG1A_W07
  Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.
 • GG1A_W10
  Ma podstawową wiedzę w zakresie udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego i metodami otworowymi, zna podstawowe zastosowania geodezji w górnictwie.
 • GG1A_W12
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce i na świecie, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych.
 • GG1A_W14
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kartografii geologicznej i geologii strukturalnej.
 • GG1A_W22
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w działalności geologiczno-górniczej.
 • GG1A_W23
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.