Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Connections with FLO:
  • GG2A_U05
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.