Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy inżynierskiej oraz jej publicznego przestawienia
Connections with FLO:
 • GG2A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.