Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Practical training
Learning outcome:
Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków
Connections with FLO:
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_K02
  Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.