Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Practical training
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole.
Connections with FLO:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.