Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Learning outcome:
Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.
Connections with FLO:
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
  • GG2A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.