Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu).
Connections with FLO:
  • GG2A_W06
    Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
  • GG2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
  • GG2A_W09
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.