Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Prospecting
Learning outcome:
Student have a knowledge on prospecting geology.
Connections with FLO:
  • GG2A_W06
    Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.