Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Field practice of structural geology
Learning outcome:
Student potrafi dokonać pomiarów mezostruktur geologicznych i je zinterpretowac
Connections with FLO:
  • GG2A_U02
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.