Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Field practice of structural geology
Learning outcome:
Na podstawie rozpoznanych struktur student potrafii przewidzieć ewentualne geozagrożenia
Connections with FLO:
  • GG2A_U13
    Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
  • GG2A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.