Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy monitoringu środowiska
Learning outcome:
Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan
Connections with FLO:
  • OS1A_K03
    The graduate can adequately determine the priorities for accomplishing a task as determined by themselves or others.