Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Environmental protection policy
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska.
Connections with FLO:
  • OS2A_W13
    Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.