Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Environmental protection policy
Learning outcome:
Student zna zasady ekorozwoju.
Connections with FLO:
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.