Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental protection policy
Learning outcome:
Student ma umiejętność prawidłowej interpretacji zasad polityki ochrony środowiska.
Connections with FLO:
  • OS2A_U01
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U02
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk biologicznych, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.