Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental protection policy
Learning outcome:
Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju.
Connections with FLO:
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.