Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Matematyka I
Learning outcome:
Umie wykorzystywać narzędzia rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej do badania własności funkcji, dodawania ułamków i do obliczeń przybliżonych.
Connections with FLO:
  • OS1A_U01
    The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.