Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski
Connections with FLO:
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.