Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne.
Connections with FLO:
  • OS1A_K09
    The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.