Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania.
Connections with FLO:
  • OS1A_K03
    The graduate can adequately determine the priorities for accomplishing a task as determined by themselves or others.