Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Projekt inżynierski
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku
Connections with FLO:
  • OS1A_W11
    The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.