Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Projekt inżynierski
Learning outcome:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciagac wnioski
Connections with FLO:
  • OS1A_U16
    The graduate can plan and conduct experiments and measurements in laboratory and field conditions, interpret the results and draw conclusions.