Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociological aspects of human resources management
Learning outcome:
Student posiada znajomość podstawowych terminów z zakresu praktyki zarządzania kadrami we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki studiowanej dziedziny.
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.