Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sociological aspects of human resources management
Learning outcome:
Znajomość podstawowych teorii i koncepcji opisujących reguły zarządzania kadrami oraz zjawisk i procesów organizacyjnych, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych. Zrozumienie istoty funkcjonowania organizacji i instytucji oraz społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań.
Connections with FLO:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • OS2A_W16
    Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.