Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sociological aspects of human resources management
Learning outcome:
Nabycie umiejętności integrowania uzyskanych danych z zakresu polityki personalnej w oparciu o literaturę z zarządzania i inne pokrewne źródła dla celów identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z praktyką wykonywania zadań inżyniera.
Connections with FLO:
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U18
    Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.