Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Sociological aspects of human resources management
Learning outcome:
Student w oparciu o znajomość metod i technik diagnozowania procesów personalnych interpretuje zjawiska i procesy w organizacji oraz zależności przyczynowo-skutkowe.
Connections with FLO:
  • OS2A_U14
    Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową.