Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sociological aspects of human resources management
Learning outcome:
Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.
Connections with FLO:
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS2A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS2A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • OS2A_K04
  Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 • OS2A_K05
  Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • OS2A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.