Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
Zna podstawowe elementy ochrony przyrody
Connections with FLO:
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.