Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony przyrody
Connections with FLO:
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
  • OS2A_W20
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.