Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.