Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne
Connections with FLO:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.