Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.