Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Protected areas in Poland
Learning outcome:
Zna przykłady polskich obszarów chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu
Connections with FLO:
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.