Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Elements of economic geology
Learning outcome:
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż.
Connections with FLO:
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.