Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Systemy zarządzania środowiskiem
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie serii norm ISO 14000 i systemu EMAS
Connections with FLO:
  • OS1A_W02
    The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.