Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Pedagogy of Leisure
Learning outcome:
Rozumie ewolucje systemów wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego