Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Pedagogy of Leisure
Learning outcome:
Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego dla celów zdrowotnych i celów samorozwoju
Connections with FLO:
  • TR1A_W09
    Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia