Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Pedagogy of Leisure
Learning outcome:
Potrafi typologizować definicje czasu wolnego.
Connections with FLO:
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego