Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Pedagogy of Leisure
Learning outcome:
Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego.
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce