Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Kamień budowlany w świecie
Learning outcome:
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.