Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Kamień budowlany w świecie
Learning outcome:
Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i przeróbce kopalin
Connections with FLO:
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.